Felügyelő bizottság

 

 

Dr. Berta István 

berta.istvan@vet.bme.hu

  

Egyetemi tanár, NF Csoportvezető, akadémiai doktor 1994,1995

Habilitált doktor (Dr. habil), 1996 Műszaki tudomány doktora (D.Sc.)


 

 Dr. Bihari Péter

bihari@energia.bme.hu

 

Gépészmérnöki Kar - dékánhelyettes

Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék - tanszékvezető helyettes,

egyetemi docens, 2007 Ph.D., gépészeti tudományok


 

 Dr. Németh Bálint 

nemeth.balint@eszk.org

 

Egyetemi docens, BME Nagyfeszültségű Laboratórium vezetője, 
az ESZK korábbi elnöke


 

Tiszteletbeli Tanár Elnök:

Dr. Zsebik Albin

Egyetemi docens, BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék