A Szakkollégiumról

2002-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mérnök hallgatóinak egy csoportja egyetemi oktatóik segítségével egy új társaság létrehozására vállalkozott. Úgy érezték, hogy az egyetemen megszerezhető alapok mellett a sikerhez elengedhetetlen, hogy a folyamatban levő iparági kutatásokkal és aktuális információkkal tisztában legyenek. Ezért 2002. október 17-én megalapították az Energetikai Szakkollégiumot, amely a kitűzött céloknak és elvárásoknak megfelelve immár több mint 15 éve szervez az energetika szerteágazó területéhez kapcsolódó programokat elsősorban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatóinak és az egyre nagyobb számban jelentkező külső érdeklődőknek.

Az energetika területén működő vállalatok vezetőinek, szakembereinek, az energetika iránt érdeklődőknek, illetőleg a szakiránnyal még csak tanulmányok szintjén foglalkozóknak egyaránt közös érdeke, hogy a következő mérnökgenerációk elméleti és gyakorlati szinten egyaránt hiteles, és a lehetőségekhez mérten teljes képpel rendelkezzenek e sokrétű és szerteágazó tudományterület múltjáról, jelenéről és a jövőbeni fejlődési lehetőségeiről.

Mindennek elősegítésére kiemelkedően fontos az elméleti és gyakorlati tudás összekapcsolódása, az ipar és az egyetemek közötti kommunikáció javítása, partnerkapcsolatok létrejöttének támogatása.

A fenti gondolatok megvalósítását tűzte ki céljául az Energetikai Szakkollégium.

Az Energetikai Szakkollégium 2002. október 17-én alakult, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE), a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) és a Magyar Energetikai Társaság (MET) támogatásával, gépész- és villamosmérnök hallgatók együttműködésében.

Szakkollégiumunk heti rendszerességgel rendez a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen előadásokat, fórumokat és üzemlátogatásokat, melyeken lehetőséget nyújtunk az érdeklődőknek az egyetemi, főiskolai tananyagot meghaladó ismeretanyag megszerzésére illetőleg tapasztalt, gyakorló szakemberek álláspontjainak megismerésére. Szakmailag elismert előadókat hívunk meg a hallgatók körébe, folyamatosan lépést tartva a technikai fejlesztésekkel és gazdasági aktualitásokkal. A programjainkon résztvevők nagyjából kétharmada a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatói köréből kerül ki, de a Szakkollégium programjai mindenki számára ingyenesen látogathatók.

2014 óta szervezünk Szakkollégiumunk tagjai számára különféle belső kurzusokat, amelyek nagyszerű lehetőséget biztosítanak különböző képességeink egyetemi kereteken kívüli fejlesztésére. Többek között fiatal tagjaink számára minden tavaszi félévben megrendezésre kerül egy gépész és egy villamos alapmodul. Előbbi a villamosmérnökök gépész, utóbbi az energetikai mérnökök villamos ismereteinek bővítésére szolgál. Ezen kurzusokon kívül a tagság aktuális igényei alapján megszervezésre kerülhetnek nyelvi kurzusok, különböző szoftverkurzusok, vagy például gazdasági alapmodul is.

2007-ben került először megrendezése az ESZK saját szervezésű konferenciája, az International Youth Conference on Energy (IYCE), melyet azóta kétévente rendezünk meg, felváltva Magyarországon és külföldön. A konferencián magyar és külföldi hallgatók mutatják be saját kutatási témáikat az energetika minden részterületéről.

Szakkollégiumunk 2014 óta évente megszervezi angol nyelvű nyári egyetemét (SAE2) külföldi hallgatók számára, ahol vendégeink tagjainkkal együtt, az adott téma köré csoportosított előadások és üzemlátogatások részvétele mellett egy projektfeladatot is kidolgoznak, majd prezentálnak.

Elősegítjük a hallgatók és az energetikában élen járó cégek kapcsolatfelvételét. Közreműködünk nyári szakmai gyakorlatok szervezésében, a cégek számára lehetőséget adunk szakmai bemutatkozásra, előadásokra, továbbá az egyetemi oktatókkal is együttműködve megszervezzük energetikai feladatok önálló hallgatói tevékenység keretében történő megoldását, kidolgozását.

Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen működünk, programjainkon számos BME-s oktató ad elő, és a hallgatóság jelentős része is a BME-ről érkezik. Mindezek eredményeként alapítói és tagjai vagyunk a Műegyetemen működő szakkollégiumokat tömörítő MŰSZAK-nak, emellett a magyarországi szakkollégiumokat tömörítő Interkollnak is.

Az energetika és kapcsolódó területeinek megismerését tagjaink részére az egyéni igényeknek megfelelő konzultációs lehetőségek és konferencia részvételek biztosításával is segítjük. Szakkollégiumunk TDK és diplomaterv pályázatok kiírásával igyekszik hozzájárulni ahhoz, hogy a BME diákjai magas színvonalon folytathassák szakmai kutatásaikat.

Nemzetközi kapcsolataink erősítése érdekében 2006-ban megalapítottuk az Association of Energy Engineers (AEE) nemzetközi, energetikai menedzsmenttel foglalkozó mérnöki egyesület magyarországi diáktagozatát, majd az Energetikai Szakkollégium az IYCE 2009 konferencián a nagyközönség előtt is bejelentette az "IEEE Budapest University of Technology & Economics Joint Student Branch Chapter of the Industry Applications and the Power & Energy Societies" tagozat megalapítását. Ezen kapcsolatainkat jelenleg is fenntartjuk, illetve fejlesztjük, félévente több tagunknak is lehetősége van a nemzetközi szervezeteken keresztül külföldi konferenciákra utazni részvevőként és előadóként egyaránt.