Archívum

Start-up kultúra [előadás]

2014. szeptember 30-án került megrendezésre az Energetikai Szakkollégium Bánki Donát emlékfélévének első belső előadása, melynek témáját az ún. start-up-ok kultúrája adta. Az előadás megszervezésének célja az volt, hogy a Szakkollégium tagjai betekintést nyerhessenek az ilyenfajta vállalkozások témakörébe. Három sikeres előadótól hallhattak kiváló prezentációkat az érdeklődő tagok.
Bogár Bence, a Kitchen Budapest képviselője, segített tisztázni a start-up fogalmát, az első vállalkozások létrejöttének történelmét, majd felvázolta, hogyan is indíthatjuk el a saját sikeres start-upunkat. Schmideg Ádám, aki a Prezi képviseletében érkezett, mint annak egyik programozója, jól építve az előző előadásra, elmesélte nekünk mi a kulcsa a sikeres és hosszútávon is igazi start-upos szellemben vezethető vállalkozások fenntartásának. Majd végül, de nem utolsó sorban Varga Balázs, a Mechatromotive egyik alapítója, bemutatta saját történetét, miként is jutott el fiatalkori önmaga egy biciklire való teleszkóp tervezésétől egy saját start-up vezetéséig.

 

LEGO Nyíregyháza és Tiszlöki Vízerőmű [üzemlátogatás]

2014. október 10-én meglátogattuk a LEGO Manufacturing Kft. Nyíregyházi telephelyét és Tiszalöki Vízerőművet. A LEGO nemrégen átadott gyárában végigkísérhettük a népszerű játék gyártási folyamatait és bepillantást nyerhettünk a LEGO dolgozóbarát stratégiáiba. Ezután a Tiszalöki Erőműben vezettek minket körbe, ahol az éppen folyó munkálatok miatt leálllított 1-es turbinát is megtekinthettük közelebbről.

Nukleáris fegyverek [előadás]

2015. február 17-én került megrendezésre az Energetikai Szakkollégium Schenek István emlékfélév első belső előadás, melynek témája kitekintés a nukleáris ipar egy ritkábban érintett területére, a nukleáris fegyverekre. Az előadás keretében a Manhattan-projektről, és a későbbi fegyverfejlesztési irányokról hallhatott tagságunk. Az est előadója Csige András, a Nukleáris Technikai Intézet munkatársa volt.

 

Tanszéki kutatómunkák [előadás]

2014. november 10-én került megrendezésre az Energetikai Szakkollégium Bánki Donát emlékfélévének második belső előadása, amelynek témája a Szakkollégiumhoz szorosan kapcsolódó tanszékek kutatómunkái voltak. Az előadás céljai között szerepelt, hogy tagságunkhoz közelebb hozzuk a hozzánk szorosan kapcsolódó tanszékeken folyó munkálatokat, kutatásokat, fejlesztéseket. A rendezvényre ennek megfelelően előzetesen négy tanszéket választottunk ki: 
- Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék: Józsa Viktor, Lipcsei Gábor, Lukács Kristóf
- Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék: dr. Poós Tibor, Horváth Miklós 
- Villamos Energetika Tanszék
: Cselkó Richárd, Göcsei Gábor, dr. Raisz Dávid, dr. Balázs Gergely György
- Nukleáris Technikai Intézet:
 dr. Czifrus Szabolcs

 

HR - hogyan veszünk fel mérnököket [előadás]

2015. március 18-án rendezte meg az Energetikai Szakkollégium a tavaszi félévének harmadik belső előadását. Amint azt a cím is mutatja, a Szakkollégium olyan programot szervezett a tagjainak, mely által bepillantást nyerhettek a Humán Erőforrás felvételiztetési rendszerébe. Meghívott előadóink dr. Bocsi Márta, a MOL Nyrt.-től, Fekete Eszter Nóra, a MAVIR Zrt.-től és Gázmár Domán, az MVM Zrt.-től voltak.

 

Egyéni pályázati lehetőségek

Az első pályázat megírása mindig rengeteg buktatót rejt magában. Az alkalmat a Szakkollégium tapasztalt tagjai tartották, akik szakmai munkájukkal már több ösztöndíj pályázatot is megnyertek. Az esemény során végig vettük a pályázati lehetőségeket és az egyes pályázatokra leadandó anyagokat.

Sztorizgatás tapasztalt mérnökökkel

Az esemény során 3 generáció mutatta be a mérnöki szakma kihívásait és a kor sajátosságait. A szakkollégium tagjai kötetlen beszélgetést folytathattak prof. dr. Berta Istvánnal, dr. Kiss Istvánnal és dr. Göcsei Gáborral.

Excel makró kurzus

A hétalkalmas kurzus célja az volt, hogy a Szakkollégium tagsága megismerkedhessen az Excel VBA-ban rejlő lehetőségekkel, és felhasználói szinten, magabiztosan elsajátítsa a felület használatát.

Tárgyalástechnika [minikurzus]

Az üzleti életben a megfelelő tárgyalási készség rengeteget jelent. Papné Végső Julianna segítségével a Szakkollégium tagsága betekintést nyerhetett egy tárgyalás valós menetébe. A kurzus második felében a tagok testközelből próbálhatták ki egy tárgyalási szituáció nehézségeit.

Gépész Alapmodul

A gépész alapmodul keretében 7 előadást tartottak a Szakkollégium idősebb és pártoló tagjai. Az első előadás célja az energetikai alapok tisztázása volt, ahol az energiaipar, valamint az egyes energiahordozók helyzetéről és különböző technológiák bemutatásáról esett szó. Következő előadások alatt az energiapiacok és policyk, valamint az atomenergetikai alapismeretek kerültek bemutatásra. Egy előadás alkalmával hőtani alapismereteket szereztek a résztvevők, illetve megújuló energiaforrások termelési jellemzőiről is átfogó képet kaphattak. A kurzus második felében erőművi körfolyamatok (Rankine, Brayton, atomerőművi), illetve az egyes berendezések működéséről szóló előadásokat tartottunk, majd záró prezentációként az energetikában használt szoftvereket is bemutattuk.

Villamos Alapmodul

A villamos alapmodul is 7 előadást tartalmazott, melyet a Villamos Energetikai Tanszék és az ott munkálkodó jelenlegi és volt szakkollégiumi tagok prezentáltak. A főként gépészmérnökből álló hallgatóknak lehetőségük volt a termelés helyétől nyomon követni a villamos energia útját egészen a végső fogyasztókig. A bevezető előadás keretében megismerték a villamoshálózat szereplőit, az áram minőségi tulajdonságait, ezen felül a hálózat felépítését is bemutatták az előadók. További előadások alkalmával a villamosenergia-hálózat készülékeiről és berendezéseiről, a villamos gépek és hajtások működési elvéről hallhattak bővebben a résztvevők. Egy előadást szenteltünk a környezeti hatásoknak, a szigetelő anyagok környezeti terhelésének, a fenntarthatóságnak, illetve az asset managementnek. A kurzus utolsó felében érintésvédelemmel és a feszültség alatti munkavégzés kihívásaival foglalkoztak a kurzus résztvevői, valamint a jövő villamos energetikájáról, a smart gridekről és az energiatárolásról kaptak átfogó ismeretet tagjaink.

TRIGA

Az üzemlátogatás kezdetén Dr. Helmuth Böck egy rövid előadást tartott a reaktor működéséről. Lehetőségünk nyílt megtekinteni a kutatóreaktort, valamint a reaktor vezénylőjét. Az üzemlátogatás végén egy szeminárium keretében a Szakkollégium és a Young Generation of the Austrian Nuclear Society bemutatta egymásnak tevékenységeit, valamint Ausztria, illetve Magyarország energiapolitikáját.

Dunamenti Erőmű

2018. március 12-én betekinthettünk a MET villamosenergia-piaci tevékenységébe, a Dunamenti Erőmű kombinált ciklusú G3-as egységének házfelbontásos nagyjavításába, a százhalombattai naperőművi projektek építésének aktuális fázisába, illetve a MET a középtávú stratégiájába.

ClimateKIC

A Climate-KIC program keretében hazánkban is szaporodnak a környezetbarát kezdeményezések, ötletek és start up-ok. Hasonló lelkesedéssel látogattak meg minket is és bemutatták a start-up világ lehetőségeit, mindezt úgy, hogy két általuk akcelerált ötletet is megismerhettünk. A MET3R egy intelligens fogyasztásmérő vízióját tárta elénk, míg a V-Chiller egy vákuum hűtéssel működő technológiát, amivel az élelmiszerüzletek italhűtőit lehetne kiváltani a jövőben.

Python kurzus

A programozó kurzus során a szakkollégisták 7 alkalom alatt a programozási alapismeretektől jutottak el egészen odáig, hogy képesek lettek egy egyszerűbb rutin önálló megírására is. A Python nyelv jellegzetessége, ami kiválasztásánál is elsődleges szempontként jelent meg, hogy egyszerű szintaxissal rendelkezik, ami az angol nyelvhez hasonló felépítésű, valamint számos olyan szintaxissal rendelkezik, ami lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy egy-egy utasítás kevesebb sorból megírható lehessen más nyelvekhez képest.

Szakcikkek készítése minikurzus

A minikurzus célja a szakkollégisták szakmai kutatásának támogatása volt, eredményeik publikálásának segítésén keresztül. A 3 előadás alatt 4 oktató adta át a szakkollégistáknak mindazt az információt, ami a profi publikációs munkák elkészítéséhez szükséges, az irodalomkutatástól elkezdve, a képszerkesztésen át egészen a megfelelő előadásmódig.

Photoshop minikurzus

A Photoshop minikurzus alkalmait tapasztalt szakkollégisták tartották, akik a fiatalabb tagjainknak adták át az elengedhetetlen ismereteket egy látványos plakát vagy cover elkészítéséhez. A kurzus kezdő szintről indult, a harmadik alkalom végére pedig a résztvevők minden tudással rendelkeztek ahhoz, hogy egy házi feladatként kiadott plakátot elkészítsenek.

Tárgyalástechnika minikurzus

Az üzleti életben a megfelelő tárgyalási készség rengeteget jelent. Tapasztalt szakkollégisták vezetésével a Szakkollégium tagsága betekintést nyerhetett egy tárgyalás valós menetébe. A kurzus második felében a tagok testközelből próbálhatták ki egy tárgyalási szituáció nehézségeit.

Szakmai nap – Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű és LEGO gyár

Az Energetikai Szakkollégium VET 125 Emlékfélévében megrendezésre került szakmai nap során november 13-án tagjaink Nyíregyházára látogattak el, ahol a nap első felében az üzemlátogatás keretei között bejárták a Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű teljes energiatermelő folyamatának minden állomását, a gázvezetékektől, a gáz- és gőzturbinákon keresztül, a villamos energiát termelő generátorokon át egészen a vezérlőteremig. A nap második felében a LEGO gyárába látogattunk el, ahol lehetőségünk nyílt belelátni a gyártási folyamat minden állomásába.

Mérnök a politikában - szakmai beszélgetés

A beszélgetés keretében Aszódi Attila államtitkár úr és Süli János miniszter úr látogatott hozzánk és Paks II aktualitásairól, valamint saját életútjukról meséltek az érdeklődőknek. A beszélgetés interaktív módon zajlott, így a szakkollégistáknak lehetőségük nyílt feltenni az őket foglalkoztató kérdéseiket.

Önismereti tréning

A tréning során szakmai vezetéssel a szakkollégistáknak lehetőségük nyílt jobban megismerni saját magukat és társaikat is. A tréning célja a szakkollégisták szakmai kibontakozásának segítése és a Szakkollégium közösségének erősítése volt.

Paksi vízkivételi mű [üzemlátogatás]

2019. március 26-án a 2018/19-es tavaszi félév szakmai napjának programja a Paksi Atomerőmű Zrt. vízkivételi művének a megtekintése volt. A délelőtt folyamán a Látogatóközpont megtekintése után rövid előadást hallottunk Dr. Kovács Antaltól az energetikai aktualitásokról, majd Süli János miniszter úrtól az atomerőmű és az atomenergia közéleti szerepéről, majd Fenyvesi Csaba, a vízkivételi mű osztályvezetője  tartott prezentációt a vízkivételi mű mindennapjairól, a Dunába visszaengedett víz hőmérsékletének alakulásáról, valamint az alacsony vízállás okozta nehézségekről. Ezt követően megtekintettük a hidegvíz-csatornát, a szűrtvíz-medencét, valamint a szivattyú házat.

Startup