Tari Gábor

"A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. esetében a hosszú távú tervezés és a felelősségteljes gondolkodás magától értetődik, így a társadalmi szerepvállalásához is igyekezett olyan együttműködőt találni, amely a szakmai és tudományos területeken folyamatosan és aktívan segíti a fiatal tehetségeket. A hazánkban működő közel ötven szakkollégium közül az Energetikai Szakkollégium műhelyében már kezdettől fontos szerepet játszott a szakmai tapasztalatokkal ötvözött ismeretek terjesztése. Példamutató tevékenysége megkönnyítette az energetika iránt érdeklődők közti információk áramlását, a tananyagon túli tudás bővítését. Az Energetikai Szakkollégium a villamosenergia-ipar számára fontos kapcsolattartási lehetőséget kínál a szakirányú felsőfokú magyar képzésben részt vevő diákokkal - és viszont. Szakmai rendezvényeiken a villamosenergia-ipar valamennyi fontos résztvevőjét megszólaltatják, időszerű és fontos kérdésekkel foglalkoznak, szakmai látogatásaik jól egészítik ki és támogatják az egyetemi képzést az iparág műszaki eredményeinek bemutatásával. Rendezvényeik és szakmai látogatásaik aktualitását jól mutatja, hogy azok résztvevői az egyetemi ifjúságon kívül az iparági aktív és nyugdíjas dolgozók teljes életkor-spektrumát lefedik.
Villamosmérnöki Tagozata érdekérvényesítő munkája a MAVIR utánpótlási programjával kölcsönös viszonyban áll. Az üzemlátogatások, szakmai előadások elősegítik, hogy a szakkollégium tagjai rálátást kapjanak cégünk specifikus voltára, a szakma kihívásaira, szépségére és életre szóló érzelmi kötődés alakuljon ki bennük. A MAVIR előszeretettel támogatja ezért a Szakkollégium olyan kezdeményezéseit, mint a diplomaterv pályázat, és örömmel jutalmazza az abban kiváló eredményt elért diákokat. Szakmai mentorokat, szakdolgozati bírálókat, gyakorlati helyet biztosít annak érdekében, hogy a szakkollégium tagjai elhelyezkedési lehetőségét szélesítse, munkába állásuknál betanulási idejüket rövidítse.
A MAVIR Zrt. az energiaszektorban betöltött helyénél fogva fontos feladatának tekinti az iparág pozitív imázsának ápolását, jövőjének alakítását. Az Energetikai Szakkollégiumot olyan partnernek tartjuk ehhez, amely múlt és jelen tiszteletét az újítás szellemével egy padba ülteti."