Kerényi A. Ödön

„Örömmel tettem eleget - súlyos ízületi gyulladásom ellenére- a felkérésnek, mivel a BME egyetemi ifjúságban látom hazánk reális, pártpolitika-mentes távlati energetikai terveit megvalósító erőt. Köszönöm a szervezőknek, hogy kb. 120 fő hallgatta meg nagy figyelemmel az előadást. Külön örömömre szolgált, hogy a nyilvános előadáson az ESZK tagokon kívül több idősebb kolléga is részt vett.
Ennek bázisa A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IPAR TÖRTÉNETE című könyvem, illetve annak DVD film melléklete volt, amelynek szövegét az iparág 100. éves jubileumára írtam. Ajánlom a könyvemet az összes Energetikai szakkollégiumi tagnak, hogy tanulmányozza az iparág történetét és hasznosítsa az abból levonható tanulságokat hazánk reális, távlati energetikai terveinek készítésénél és megvalósításánál."