Balázs Péter

„Megalakulásától kezdve figyelemmel kisérem az Energetikai Szakkollégium tevékenységét és fejlődését. Öröm látni, hogy a fiatal szakemberek, egyetemi hallgatók saját kezükbe veszik a jövőjükre való felkészülést és okosan élnek az egyetem és a jó
közösség adta lehetőségekkel.
Az ABB vezetői, munkatársai rendszeresen tájékoztatást kapnak a Szakkollégium által szervezett programokról és klubnapokról, valamint a hallgatók napi tevékenységéről. Külön dicséretes, hogy a Szakkollégium fiataljai az iparban dolgozó és az egyetemen oktató szakemberekkel együttműködve igyekeznek a szigorúan vett tananyagon túl széleskörű ismereteket szerezni az energiaiparban végbemenő folyamatokról és szakmájuk gyakorlati alkalmazásáról.
Tagjai részt vesznek a szakmai egyesületek pl. MEE, ETE, MET stb. munkájában és az adott egyesületek konferenciáin előadásaikkal bizonyítják szakmai felkészültségüket.
2007. évi saját rendezvényeik közül kiemelkedően sikeres volt a Nemzetközi Ifjúsági Konferencia , melyen igen nagy számú résztvevő magas színvonalú, érdekes előadásokat hallgathatott. Mind a szakmai színvonal, mind a rendezés a fiatalok igen komoly felkészültségéről tanúskodott.
Az energiaipar területén működő cégekkel kialakított jó kapcsolatuk része, hogy a Szakkollégium tagjainak lehetőséget szereznek különböző cégeknél való szakmai gyakorlat végzésére, melynek során a cégeknek módjuk van a tehetséges és ambiciózus fiatal munkatársak megtalálására, kiválasztására.
Az ilyen kölcsönös előnyök és a hazai energiaipar jövőjéért való közös munka az ABB Kft. számára is fontossá tette és a jövőben is azzá teszi a Szakkollégiummal való együttműködést."