Nyertes ETE diplomamunka pályázat előadásai

Helyszín:

Budapesti Műszaki Egyetem Kármán Tódor Kollégium, földszint 20. 1111 Budapest, Irinyi J. u. 9-11.

Előadó:

Eörsi-Tóta Gábor; Máthé Balázs

Időpont:

2004. november 25. 18:00 -tól

2004. november 25. 20:00 -ig

Szervező

  • Czigándi Tamás

    Külső munkatárs

  • Németh Bálint

    Külső munkatárs

  • Sulykos Gergő

    Külső munkatárs

Előadás

Nyertes ETE diplomamunka pályázat előadásai

Előadó: Eörsi-Tóta Gábor; Máthé Balázs

Időpont: 2004. november 25. 18:00

Helyszín: Budapesti Műszaki Egyetem Kármán Tódor Kollégium, földszint 20. 1111 Budapest, Irinyi J. u. 9-11.

Meglévő távhőrendszeri környezetbe illeszt-hető gázmotoros és kombinált ciklusú fűtő-erőművek összehasonlítása.

 

Az előadóról: Eörsi-Tóta Gábor

1975. március 19-én született Szolnokon. Tanulmányait 1988-1994-ig Pakson az Energetikai Szakképzési Intézetben, majd ezután a Buda-pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki karán végezte. Itt szerzett diplomát 2004-ben, s az ETE diplomamunka pá-lyázatán 2. helyezést ért el.

Az előadás témája:

Az iparágat a 56/2002. (XII.29) GKM rendelet és annak módosításai ösztönzi a „zöld" és a kapcsolt villamosenergia termelés felé. A na-gyobb városokban, ahol a hőigény sűrűség magas, kézenfekvő távhőrendszeri igények e módon való ellátása. A kapcsolt energiater-melésre alapvetően két módszer terjedt el; egyrészt, mikor gázmotorral termelnek villamos áramot és hőt; másrészt gázturbinával, de ebben az esetben még további variációk (kombinált ciklus ellennyomású, vagy kondenzációs turbinával) jöhetnek szóba. Ezen lehetőségeket meg-vizsgálva gazdasági és környezetterhelési szempontból az eredmények nem meglepőek, az ipari gyakorlatot tükrözik.

A kiserőművek hatása a hangfrekvenciás központi vezérlés (HKV) jelszintjére.

 

Az előadóról: Máthé Balázs

1981-ben született. Tanulmányait Érden a Vörösmarty Mihály Gimná-zium matematika és fizika tagozatán majd pedig a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki karán Villamosenergia-rendszerek főszakirányon, illetve Energetika Infor-matika mellékszakirányon végezte. Itt szerzett diplomát 2004-ben, s az ETE diplomamunka pályázatán szintén 2. helyezést ért el.

Az előadás témája:

A hangfrekvenciás központi vezérlés egy olyan távszabályzó rendszer, amellyel megoldható a dinamikus terhelés szabályzás és optimalizálás folyamata, az általános kapcsolási műveletek biztonságos végrehajtása mellett. Napjaink számos új kihívást állít a központi vezérléssel szem-be. Az egyre gyorsabban szaporodó kiserőművek is problémát jelente-nek a hangfrekvenciás jelszínt számára. Kiserőművek terjedésének okai, illetve csatlakoztatásuk műszaki irányelvei. Hatásuk a körvezérlés jelszintjére. Végül a hangfrekvenciás központi vezérlés jövőbeni fejlődése, valamint egy lehetséges új fejlődési irány, az RKV.