MVM ERBE Zrt.

„Az MVM ERBE Zrt és az Energetikai Szakkollégium közös múltja 2004-ig nyúlik vissza. Az ESZK célkitűzéseivel szimpatizálva társaságunk a kezdetektől segíti az ESZK működését, amely kapcsolat később tovább mélyült az ESZK és az ETE ERBE csoport által szervezett rendezvényekkel (szakmai előadások, üzemlátogatások).
Az ESZK programjai remek ismeretanyagot nyújtanak az érdeklődők számára, hozzájárulva ezzel az energetika népszerűsítéséhez és a szakmai utánpótlás neveléshez. Ez utóbbival kapcsolatban és társaságunk munkaerő szükségletének hosszú távú elképzeléseivel összhangban lehetőséget biztosítunk az energetika iránt elkötelezett egyetemi hallgatók nyári szakmai gyakorlatának végzésére, ill. diplomamunkájuk elkészítésében, amely lehetőséggel több ESZK tag is élt az elmúlt években.
Évente egy alkalommal a Szakkollégium választott képviselőivel közösen értékeljük az ESZK-val kötött együttműködési szerződésben vállaltak kölcsönös teljesítését ill. egyeztetjük az elkövetkező évre szóló további együttműködési lehetőségeket. A személyes találkozók, ill. az ESZK által évente megküldött Beszámoló is igazolja, hogy a Szakkollégiumi fiatalok lelkiismeretesen látják el választott funkciójukat és továbbra is biztosított az egyetemi fiatalok sokrétű képzése, az elméleti tudás és a gyakorlati tapasztalat egyre szorosabb kapcsolatának kialakítása."