Python kurzus

A programozó kurzus során a szakkollégisták 7 alkalom alatt a programozási alapismeretektől jutottak el egyészen odáig, hogy képesek lettek egy egyszerűbb rutin önálló megírására is. A Python nyelv jellegzetessége, ami kiválasztásánál is elsődleges szempontként jelent meg, hogy egyszerű szintaxissal rendelkezik, ami az angol nyelvhez hasonló felépítésű, valamint számos olyan szintaxissal rendelkezik, ami lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy egy-egy utasítás kevesebb sorból megírható lehessen más nyelvekhez képest.