Részlegek

Titkárhelyettes: 

Mihók Anna 

 

Közösségi és Operatív részleg

Vezető: Kálmán Kornél

A Közösségi és Operatív részleg felelős a Szakkollégium beszerzési feladatainak ellátásáért, a működést segítő teendők intézéséért, valamint a Szakkollégiumon belüli közösségi élet szerveződéséért. A részleghez tartozik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karán, illetve Gépészmérnöki Karán megrendezésre kerülő Tudományos Diákköri Konferencia energetikai szekcióiban az értékelés, díjazás és támogatás lebonyolítása, valamint a Szakkollégium szabadon választható tárgyainak gondozása, a Szakkollégium könyvtárának felügyelete.
A részleg tagjai:Csondor Bálint, Halász Ágnes, Irinyi Dorián, Szathmári Gábor, Tóducz Edith

 

PR részleg

Vezető: Rácz Levente

A PR részleg felelős a Szakkollégium nyilvános megjelenéseiért. Ezek közé tartozik a honlap, a Facebook oldal, az Instagram oldal, a Youtube-csatorna, illetve a hírlevél frissítése, elkészítése. Továbbá a részlegtagok készítik el, szerzik be és helyezik ki hirdetési felületeinkre a programjainkat népszerűsítő plakátokat, meghívókat. A nyilvános és belső programok jelenlevőinek dokumentálása is a részleg feladata. Ezen felül minden Photoshop-tudást és kreativitást igénylő feladatban is részt vesznek a részlegtagok.
A részleg tagjai: Antók Csenge, Bohunka Dávid, Füzesi Dániel, Gallardo Güere David Enrique, Hamrouni Feres, Jurásek Janka, Pintér Tamás, Szöllős Tamás, Takács Eszter

 

Pályázati és Külkapcsolati részleg

Vezető: Pap Kristóf Gyula

A Pályázati és Külkapcsolati részleg feladatának tekinti a pályázati portálok rendszeres figyelemmel kísérését, a Szakkollégium működéséhez forrásokat biztosító pályázatokon, valamint a Szakkollégium tagjainak egyéni szakmai munkáját (konferencián való részvételét, publikáció megjelentetését) anyagi forrásokkal támogató pályázatokon való sikeres részvétel elősegítését. Emellett a részleg feladata az Egyetemi Hallgatói Képviselettel, valamint az egyetemi és országos, szakkollégiumokat tömörítő szervezetekkel (MŰSZAK, Interkoll) történő kapcsolattartás. A Szakkollégium nemzetközi kapcsolatainak (IEEE, AEE) megteremtése és ápolása is a részleg feladatkörének része.
A részleg tagjai: Hadar Ádám, Herédi Márk, Oltványi János László, Somorai Anna, Sőrés Milán, Táczi István

  

Ipari és Sajtókapcsolatok részleg

Vezető: Pakai Kristóf

Az Ipari kapcsolatok alrészleg elsődleges feladata a minden évben lebonyolított nyári szakmai gyakorlati program megszervezése. További feladatai közé tartozik az egyéb, iparral összefüggő tevékenységek szervezése és koordinálása, valamint a Szakkollégium ipari cégekkel való kapcsolatainak gondozása. A Sajtókapcsolatok alrészleg felelős a Szakkollégium médiamegjelenéseinek nyomon követéséért és a sajtópartnerek (szakmai, egyetemi, kari lapok) rendszeres tájékoztatásáért. Egyéb feladatai közé tartozik a Szakkollégium nagyobb eseményeinek hirdetése a sajtó irányába. A részleg továbbá a féléves beszámolóink elkészítéséért is felelős.
A részleg tagjai: Barta Péter Dávid, Boguszlavszkij Gergely, Cseh Ábel Imre, Csőre Máté, Füzes András, Pándi Tamás, Romero Adriana, Tunner Kristóf