Adatvédelmi nyilatkozat

Az Energetikai Szakkollégium Egyesület adatkezelési szabályzata

Az Energetikai Szakkollégium Egyesület ezúton tájékoztatja a programjai és honlapja látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok
érvényesítésének lehetőségeiről.

Tájékoztatjuk, hogy az Energetikai Szakkollégium Egyesület legtöbb programját anélkül látogathatja, hogy bármiféle személyes információt szolgáltatna magáról. Üzemlátogatásaink során azonban, az üzem területére történő belépéshez szükség lehet a látogató személyes adatainak megadására, illetve ellenőrzésére/azonosítására. Az Egyesület emellett fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos rendezvényein a részvételt előzetes regisztrációhoz kösse és ehhez – kizárólag az egyértelmű azonosítás céljából – személyes adatokat kérjen el. Ezen esetekben az Ön által megadott adatokat egyesületünk szigorúan bizalmasan kezeli és gondoskodik arról, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

1. Az adatkezelő neve:

Energetikai Szakkollégium Egyesület (továbbiakban: ESZK)

 

2. Az adatkezelő címe, elérhetősége:

1111 Budapest, Műegyetem Rakpart 3. D. ép. 208/A

eszk@eszk.org

3. Az adatkezelés jogalapja:

1./ A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény


2./ Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény


Amennyiben Ön előadásaink alkalmával vagy üzemlátogatásainkra történő jelentkezése soránszemélyes adatokat ad meg, abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy azokat az ESZK a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje.
Amennyiben Ön akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy egyes programjainkon nem vehet részt.

4. A kezelt adatok köre:

Elsődleges (minden esetben):


Másodlagos (csak meghatározott esetekben):

A kezelt adatokról és felhasználásukról részletes tájékoztatás kérhető az eszk@eszk.org címen.

5. Az adatkezelés célja:

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatfeldolgozó elsődleges célja az érdeklődők informálása; az általa szervezett üzemlátogatás esetén, az üzembe történő belépéshez szükséges adatok tárolása; szervezéshez szükséges kapcsolattartás, valamint hírlevél küldésének lehetővé tétele. Az adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a megjelölt célokra használja. Az adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes tájékoztatása után és hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.


6. Az adatkezelés időtartama:

Az elsődlegesen kezelt adatok, az érintett törlési igényének az adatkezelőhöz történő beérkezéséig, a meghatározott célokra felhasználhatók. A másodlagosan kezelt adatok, az egyedi eset, körülmény megszűnését követően, haladéktalanul törlésre kerülnek az adatkezelő nyilvántartásából, azok további célra történő felhasználása kizárt.

7. A személyes adatok törlése:

Az érintett személyes adatainak törlési igényét e-mailben az eszk@eszk.org címre kell eljuttatnia. Az adatfeldolgozó a törlési igény beérkezésétől számított 15 napon belül törli az adatokat. A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az egyes programokat szervező személyek és az adatkezelő rendszereket üzemeltető szervezet munkatársai férhetnek hozzá.


8. Jogérvényesítési lehetőségek:

Az érintett jogérvényesítési lehetőségeit a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az Adatvédelmi biztos segítségét is.

Kelt: Budapest, 2018. január 10.

Putti Krisztián s. k.
elnök
Energetikai Szakkollégium Egyesület